facebook

Nasz dzienne posty

Blog page

Wyprzedzające powołanie nowego zarządu w spółce z o.o. możliwe!

 • springer
 • 0
 • Lut 12, 2019

Stwierdził tak Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z 12 października 2018 r. uznając,  że wyprzedzające powołanie członków zarządu jest możliwe również w spółce z o.o. (sygn. akt I AGa 111/18).

Powołanie tego samego członka zarządu na kolejną kadencję z wyprzedzeniem dopuszczalne jest w spółce akcyjnej. Może to nastąpić najwcześniej na rok przed upływem jego bieżącej kadencji. Czy z wyprzedzeniem można też powołać członka zarządu spółki z o.o.?

Sąd stwierdził, że tak.

Czytaj więcej...

Autoresponder udokumentuje otrzymanie korekty VAT

 • springer
 • 0
 • Lut 06, 2019

Nie jest konieczny zwrotny e-mail potwierdzający odbiór faktury korygującej. Wystarczy informacja systemu komputerowego, że pismo dotarło na skrzynkę odbiorczą – stwierdził NSA w wyroku z dnia 5 lutego 2019 r. (sygn. akt I FSK 230/17)

Ustawa o VAT uzależnia korektę podatku od posiadania potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta faktury korygującej (art. 29a pkt 13). Nie precyzuje jednak, w jakiej formie powinno się to odbyć.

Czytaj więcej...

OFERTY W E-PRZETARGACH MOGĄ BYĆ MASOWO ODRZUCANE - POWODEM PRECEDENSOWY WYROK KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ

 • springer
 • 0
 • Sty 22, 2019

Od października 2018 r. przetargi powyżej progów unijnych muszą być prowadzone w internecie. Wykonawcy składają oferty za pośrednictwem wybranej przez zamawiającego platformy zakupowej. Papierowe oferty nie są już brane pod uwagę.

Wielu przedsiębiorców z różnych względów sporządza jednak najpierw papierowe wydruki. Dopiero te są skanowane do pliku, najczęściej w formacie PDF, opatrywane podpisem elektronicznym i przesyłane zamawiającym.

Czytaj więcej...

E-zwolnienia a obowiązek pracownika informowania o swojej nieobecności

 • springer
 • 0
 • Sty 17, 2019

Od 1 grudnia 2018 r. lekarze mogą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne , które są od razy przekazywane do ZUS. Ten z kolei powinien udostępnić je pracodawcy nie później niż w następnym dniu.  

Czy pracownik w takim razie musi o nieobecności poinformować swoją firmę ?

Tak.  Pracownik ma obowiązek poinformowania pracodawcy o absencji.

Czytaj więcej...