facebook

Blog

W obszarach naszej praktyki jesteśmy na bieżąco. Komentujemy ważne zmiany w prawie i orzeczenia sądów.

Wyprzedzające powołanie nowego zarządu w spółce z o.o. możliwe!

Wyprzedzające powołanie nowego zarządu w spółce z o.o. możliwe!

 • springer
 • 0
 • Feb 12, 2019
 • Stwierdził tak Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z 12 października 2018 r. uznając,  że wyprzedzające powołanie członków zarządu jest możliwe również w spółce z o.o. (sygn. akt I AGa 111/18).

  Powołanie tego samego członka zarządu na kolejną kadencję z wyprzedzeniem dopuszczalne jest w spółce akcyjnej. Może to nastąpić najwcześniej na rok przed upływem jego bieżącej kadencji. Czy z wyprzedzeniem można też powołać członka zarządu spółki z o.o.?

  Sąd stwierdził, że tak.

  Uchwała w tym przedmiocie staje się skuteczna z chwilą wygaśnięcia mandatu dotychczasowego członka zarządu. Czyli odnowienie mandatu następuje z chwilą wygaśnięcia tego, który wynikał z poprzedniego powołania. Oznacza to, że uchwała nie wywołuje skutków prawnych do czasu wygaśnięcia dotychczasowego mandatu.

  Może się do okazać bardzo przydatne. Unika się sytuacji, w której mandat członka zarządu wygasa, a spółka nie powołuje nikogo na jego miejsce. Wyprzedzające powołanie ma więc praktyczne uzasadnienie, ponieważ pozwala zapobiec powstaniu wakatu w zarządzie spółki z o.o.

Dodaj komentarz