facebook

Blog

W obszarach naszej praktyki jesteśmy na bieżąco. Komentujemy ważne zmiany w prawie i orzeczenia sądów.

SPÓŁKA W SPRAWIE O PODZIAŁ MAJĄTKU MAŁŻONKÓW

SPÓŁKA W SPRAWIE O PODZIAŁ MAJĄTKU MAŁŻONKÓW

 • springer
 • 0
 • Jan 15, 2016
 •  

  Udział jednego z małżonków w spółce jawnej lub w  spółce z o.o. objęty jest  podziałem majątku wspólnego. Potwierdził to Sąd Najwyższy m.in. w uchwale z 13 marca 2008 r. sygn. III CZP 9/08.

  Wątpliwości wyjaśnione w uchwale powstały na tle sprawy o podział majątku dorobkowego wniesionej przez Teresę P. po rozwodzie z Wiesławem P. Rozwód nastąpił w 2005 r. po 19 latach małżeństwa. Przedmiotem sporu między byłymi małżonkami stała się wartość udziałów i wkładów w dwu spółkach, których wspólnikiem był mąż. Nie było wątpliwości, że wspólnikiem obu spółek jest tylko Wiesław P. Twierdził on w związku z tym, że podziałem majątku dorobkowego, stosownie do art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, są objęte tylko wartość wkładu do spółki jawnej (500 zł)  i udziału w spółce z.o.o. (2 000 zł) jako nakład z majątku odrębnego na majątek osobisty męża.

  Dlatego orzeczenie Sądu I instancji musiało być dla niego sporym zaskoczeniem. Sąd przyjął, że wkład i udział należą do majątku odrębnego męża, ale uznał, że do majątku wspólnego weszła, jako nakład z majątku wspólnego na majątek odrębny, aktualna, rynkowa wartość wkładu, a także udziału. Na podstawie opinii biegłych ustalił, że wynosi ona łącznie 1 mln 5 tys. 700 zł.

  Sąd Najwyższy stwierdził ponadto, iż  do majątku wspólnego wchodzi wierzytelność z tytułu nakładu, którym pokryty został wkład w spółce cywilnej przekształconej w jawną, oraz wartość nakładu z majątku wspólnego na nabycie udziału w spółce z o.o. Wierzytelność dotyczącą spółki jawnej określa się według ustalonych w art. 65 k. s. h. reguł obowiązujących przy obliczaniu wartości wkładu kapitałowego w razie wystąpienia wspólnika z takiej spółki. Natomiast wartość nakładu z majątku wspólnego małżonków na nabycie należącego do jednego z nich udziału w spółce z o.o. ustala się, dla celów podziału majątku wspólnego, według ceny rynkowej tego udziału.

  Sąd Najwyższy podkreślił, że przy odliczaniu wartości udziałów w obu spółkach należy mieć na względzie stan spółki z chwili ustania wspólności majątkowej małżeńskiej oraz ceny z dnia orzekania (wydania wyroku dzielącego majątek dorobkowy).

  Resumując, małżonek nie będący wspólnikiem, nawet po rozwodzie korzysta z wzrostu wartości spółki byłego współmałżonka, gdyż przysługujący mu udział ustalany będzie na dzień orzekania o podziale majątku !!! . Zwłoka w uregulowaniu spraw majątkowych bezpośrednio po rozwodzie może się wiec okazać dla małżonka posiadającego firmę, bardzo kosztowna.

  Nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach o podział majątku po rozwodzie i reprezentuje interesy swoich Klientów  w tego typu sprawach przed sądem

Dodaj komentarz