facebook

Blog

W obszarach naszej praktyki jesteśmy na bieżąco. Komentujemy ważne zmiany w prawie i orzeczenia sądów.

Spółka komandytowa - wspólnik może wystawiać spółce faktury.

Spółka komandytowa - wspólnik może wystawiać spółce faktury.

 • springer
 • 0
 • Aug 08, 2018
 • Komplementariusz, który odpłatnie prowadzi sprawy swojej spółki, wykonuje na jej rzecz usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

  To sedno interpretacji KIS z 2 sierpnia 2018 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.357.2018.3.BW

  W spółkach osobowych każdy wspólnik ma nie tylko prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Z reguły robi to nieodpłatnie, ale nie  musi być tak zawsze. Umowa spółki może w tym zakresie uprawniać ich do wynagrodzenia z tego tytułu.

  W sprawie będącej przedmiotem interpretacji komplementariusz  - sp. z o.o., zapytała, czy świadczone przez nią na rzecz spółki komandytowej usługi zarządzania podlegają VAT.

  Dyrektor KIS odpowiedział, że tak.

  Czynności polegające na prowadzeniu spraw spółki komandytowej przez jej komplementariusza będącego spółką kapitałową, wykonywane za wynagrodzeniem, są usługami w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT. Podstawą opodatkowania będzie całość przysługującego komplementariuszowi wynagrodzenia (art. 29a ust. 1 ustawy o VAT).

Dodaj komentarz