facebook

Blog

W obszarach naszej praktyki jesteśmy na bieżąco. Komentujemy ważne zmiany w prawie i orzeczenia sądów.

OFERTY W E-PRZETARGACH MOGĄ BYĆ MASOWO ODRZUCANE - POWODEM PRECEDENSOWY WYROK KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ

OFERTY W E-PRZETARGACH MOGĄ BYĆ MASOWO ODRZUCANE - POWODEM PRECEDENSOWY WYROK KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ

 • springer
 • 0
 • Jan 22, 2019
 • Od października 2018 r. przetargi powyżej progów unijnych muszą być prowadzone w internecie. Wykonawcy składają oferty za pośrednictwem wybranej przez zamawiającego platformy zakupowej. Papierowe oferty nie są już brane pod uwagę.

  Wielu przedsiębiorców z różnych względów sporządza jednak najpierw papierowe wydruki. Dopiero te są skanowane do pliku, najczęściej w formacie PDF, opatrywane podpisem elektronicznym i przesyłane zamawiającym.

  Okazuje się, że nie jest dopuszczalne skanowanie i przesyłanie w formie PDF oferty z podpisem oferenta. Taka oferta będzie odrzucona, gdyż nie jest to oferta, tylko jej cyfrowa kopia. Tak przynajmniej stwierdziła  Krajowa Izba Odwoławcza w precedensowym wyroku z dnia 5 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 2611/18.

  Będzie to duży problem dla firm uczestniczących w przetargach.

  Formularze nie są edytowalne dlatego w celu ich wypełnienia i złożenia wraz z ofertą koniecznością staje się albo ich ręczne przepisywanie, albo też wydrukowanie i ręczne wypełnienie, a następnie zeskanowanie i opatrzenie podpisem cyfrowym.

Dodaj komentarz