facebook

Blog

W obszarach naszej praktyki jesteśmy na bieżąco. Komentujemy ważne zmiany w prawie i orzeczenia sądów.

Od 22 listopada niektóre umowy na czas określony mogą się przekształcić w umowy na czas nieznaczony!

Od 22 listopada niektóre umowy na czas określony mogą się przekształcić w umowy na czas nieznaczony!

  • springer
  • 0
  • Nov 21, 2018
  • Począwszy od 22 lutego 2016 r. firma może zatrudniać pracownika na czas określony maksymalnie przez 33 miesiące (36 miesięcy wraz z okresem próbnym). W tym czasie firma może zawrzeć z pracownikiem maksymalnie trzy umowy terminowe.

    Jeśli przekroczony zostanie którykolwiek z tych limitów, kontrakt – z mocy prawa – przekształci się w umowę na czas nieokreślony.

    W przypadku terminowego zatrudnienia, które trwało już w momencie wejścia w życie zmian (czyli 22 lutego 2016 r.) i jest do tej pory kontynuowane, maksymalny 33-miesięczny limit upłynie 21 listopada 2018 r. Od 22 listopada 2018 r. obie strony będzie już łączyła umowa na czas nieokreślony.

Dodaj komentarz