facebook

Blog

W obszarach naszej praktyki jesteśmy na bieżąco. Komentujemy ważne zmiany w prawie i orzeczenia sądów.

Na przygotowanie i podpisanie ROCZNYCH RAPORTÓW jeszcze tylko 18 dni !

Na przygotowanie i podpisanie ROCZNYCH RAPORTÓW jeszcze tylko 18 dni !

 • springer
 • 0
 • Mar 13, 2019
 • Dnia 31 marca 2019 r. upływa termin na przygotowanie i podpisania rocznego sprawozdania finansowego.

  Nie da się już, jak w latach poprzednich, przekroczyć tego terminu, gdyż obecnie sprawozdania muszą być sporządzane elektronicznie i w ten sam sposób podpisywane. Odnotowywana jest więc w systemie data złożenia podpisu elektronicznego.

  Użyć można bezpłatnego profilu zaufanego lub płatnego podpisu kwalifikowanego.

  Przejściowo w ubiegłym roku można było jeszcze składać skany sprawozdań papierowych, podpisanych ręcznie. Teraz nie ma już takiej możliwości. Spółki, które nie tworzą raportów według MSR, muszą przekazać do KRS sprawozdanie sporządzone w strukturze logicznej (w XML) i podpisane elektronicznie.

  Bezpłatnie można złożyć sprawozdanie finansowe i inne dokumenty do Repozytorium Dokumentów Finansowych, za pośrednictwem  strony Ministerstwa Sprawiedliwości www.ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/

  Struktura logiczną sprawozdania i innych dokumentów jest udostępniona na stronie Krajowej Administracji Skarbowej www.gov.pl/web/kas/struktury-e-sprawozdan  + informacja o strukturach sprawozdań – patrz załącznik.

  Jeśli do  rocznego raportu trzeba dołączyć sprawozdanie biegłego rewidenta z badania, uudytor może je podpisać tylko podpisem kwalifikowanym. Jeżeli wprowadzi go wewnątrz pliku, to przedsiębiorca może mieć problem ze złożeniem dokumentów do KRS.

  Spółkom wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS odpadnie w tym roku obowiązek złożenia sprawozdania do urzędu skarbowego wraz z rozliczeniem rocznym. Dane ze sprawozdań trafią bowiem bezpośrednio z sądowego repozytorium do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

  Więcej informacji o trybie składania wniosku, rodzaju i formacie załączników znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/.

Dodaj komentarz