facebook

Blog

W obszarach naszej praktyki jesteśmy na bieżąco. Komentujemy ważne zmiany w prawie i orzeczenia sądów.

KOMANDYTARIUSZ NIE ZAPŁĄCI PODATKU CZĘŚCIOWO WYCOFUJĄC SWÓJ WKŁĄD ZE SPÓŁKI

KOMANDYTARIUSZ NIE ZAPŁĄCI PODATKU CZĘŚCIOWO WYCOFUJĄC SWÓJ WKŁĄD ZE SPÓŁKI

 • springer
 • 0
 • Sep 11, 2019
 • Takie stanowisko zajął  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w nieprawomocnym wyroku z dnia 8 sierpnia 2019 r.  sygn. akt I Sa/Po 427/19. Sąd uchylił niekorzystną interpretację podatkową. Chodziło o częściowe wycofanie na postawie uchwały wspólników wniesionego wcześniej przez jednego ze wspólnilów wkładu do spółki. W zamian wspólnik miał otrzymać wypłatę środków pieniężnych, pozosytając w dalszym ciągu wspólnikiem ( z mniejszym udziałem kapitałowym).

  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że skoro brak jest przepisów regulujących wprost skutki podatkowe obniżenia wkładu wspólnika niebędącego osobą prawną, to w miejsce tej luki należy stosować przepisy dotyczące wystąpienia ze spółki. Zgodnie z nimi, środki otrzymane w związku z takim wyjściem są przychodem z działalności gospodarczej (art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o PIT).

  Podatnik zaskarżył interpretację i WSA w Poznaniu przyznał mu rację.

  WSA powołał się przy tym na wcześniejszy wyrok NSA z 12 czerwca 2019 r. (sygn. akt II FSK 2000/17). Stwierdził, że art.14 ust. 2 pkt 16 ustawy o PIT nie może stanowić podstawy prawnej powstania przychodu w związku z otrzymaniem środków pieniężnych w wyniku częściowego wycofania wkładu.

  Zdaniem WSA wobec braku jednoznacznych uregulowań uznać należy, że otrzymanie środków pieniężnych z tytułu obniżenia wartości wkładu w spółce komandytowej jest neutralne podatkowo i może być „podatkowo rozliczone” dopiero w momencie wystąpienia przez wspólnika ze spółki bądź spółki.

Dodaj komentarz