facebook

Blog

W obszarach naszej praktyki jesteśmy na bieżąco. Komentujemy ważne zmiany w prawie i orzeczenia sądów.

Jesteś mikroprzedsiębiorcą czy małym przedsiębiorcą?

Jesteś mikroprzedsiębiorcą czy małym przedsiębiorcą?

 • springer
 • 0
 • Nov 30, 2018
 • Potocznie pojęć tych często używa się wymiennie, ale prawo nadaje im inne znacznie.

  Mikroprzedsiębiorca w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągał roczny obrót poniżej 2 milionów euro (lub sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro).

  Mały  przedsiębiorca w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto nieprzekraczający 10 milionów euro (lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro).

  Podstawa prawa : ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz. 1807 ze zm.).

   

Dodaj komentarz