facebook

Blog

W obszarach naszej praktyki jesteśmy na bieżąco. Komentujemy ważne zmiany w prawie i orzeczenia sądów.

Jakie dokumenty i w jakiej formie spółki składają w tym roku do KRS ?

Jakie dokumenty i w jakiej formie spółki składają w tym roku do KRS ?

 • springer
 • 0
 • May 22, 2019
 • Które muszą być elektronicznie a które w formie skanów z dokumentów papierowych?

  Według Ministerstwa Sprawiedliwości w formie elektronicznej konieczne jest przedłożenie

  1. rocznego sprawozdania finansowego
  2. sprawozdanie z działalności ( jeśli jest obowiązek jego sporządzenia)
  3. sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego,

  Samo sprawozdanie finansowe musi mieć formę elektroniczną XML. Natomiast inne dokumenty niż sprawozdanie finansowe mogą już być w innej formie elektronicznej, np. PDF, TXT, XLS czy DOC. Nie może to być jednak skan dokumentu papierowego.

  Nie muszą mieć formy elektronicznej  - i mogą być dołączone w postaci SKANÓW dokumentów papierowych :

  1. uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe
  2. uchwałą o podziale zysku lub pokryciu straty

   

   

Dodaj komentarz