facebook

Blog

W obszarach naszej praktyki jesteśmy na bieżąco. Komentujemy ważne zmiany w prawie i orzeczenia sądów.

JAK SPRAWDZIĆ CZY PRACOWNIK JEST WOBEC CIEBIE UCZCIWY ?

JAK SPRAWDZIĆ CZY PRACOWNIK JEST WOBEC CIEBIE UCZCIWY ?

  • springer
  • 0
  • Oct 19, 2018
  • Pamiętaj! Jeśli zatrudniasz powyższej 20 osób, możesz SAMODZIELNIE ( nie oglądając się na ZUS) przeprowadzić kontrolę  prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego przez Twojego pracownika.

    Powołujesz kontrolera i wystawiasz mu upoważnienie. Kontroler jest uprawniony od wykonywania swoich czynności w miejscu zamieszkania, miejscu czasowego pobytu lub miejscu zatrudnienia pracownika. Z kontroli sporządza się protokół, który  -  przypadku nieprawidłowości w korzystaniu ze zwolnienia – przekazuje się dla ZUSU.

    Protokół taki sporządza się także wtedy, gdy uzyskałeś  wiadomości o nieprawidłowościach z innych źródeł (np. pracownik zamieścił na portalu społecznościowym zdjęcia z wyjazdu).

    Mniejsza firma może zwrócić się o przeprowadzenie takiej kontroli do ZUS, chyba że jeszcze wypłaca wynagrodzenie chorobowe.

Dodaj komentarz