facebook

Blog

W obszarach naszej praktyki jesteśmy na bieżąco. Komentujemy ważne zmiany w prawie i orzeczenia sądów.

Gdy klient odchodzi z Twoim najlepszym pracownikiem !

Gdy klient odchodzi z Twoim najlepszym pracownikiem !

 • springer
 • 0
 • Oct 30, 2018
 • Odchodzący klient zabierający kluczowego pracownika. To może wyprowadzić z równowagi !

  Okazuje się, że zapis o zakazie konkurencji chroni firmę nawet wówczas, gdy były klient nie zatrudnia podkupionych fachowców bezpośrednio, ale w outsourcingu.Tak orzekł  Sądu Okręgowego w Łodzi w wyroku sygn. akt XIII Ga 334/18.

  Sprawa dotyczyła zapisu umowy zawartej z kontrahentem, z którego wynikało, że osoby zaangażowane w obsługę kontrahenta nie mogą być w żadnej formie zatrudniane przez niego bez zgody właścicielki biura. Naruszenie tego zapisu zagrożone było wysoką karą umowną a zakaz obowiązywał nie tylko przez okres trwania umowy, ale także przez rok po jej rozwiązaniu.

  Zaskakujące jest to, że sąd nakazał zapłatę kary umownej, choć formalnie były pracownik nie była zatrudniony przez byłego kontrahenta, ale przez inną firmę, (która nie była stroną umowy), a która oczywiście rozpoczęła dla kontrahenta świadczenie usług - przy pomocy "przejętego" pracownika.

  Sąd uznał, że dla skuteczności zawartej w umowie klauzuli o zakazie konkurencji „bez znaczenia była forma zatrudnienia przez pozwaną spółkę byłego pracownika powódki, a celem zastrzeżonej kary umownej było sankcjonowanie zachowania pozwanego polegającego na przejęciu wykwalifikowanego pracownika powódki do obsługi księgowej spółki w miejsce obsługi świadczonej przez biuro rachunkowe powódki”.

  Warto więc pomyśleć o zawieraniu odpowiednich klauzul umownych w umowach z kontrahentami zakazującym im podejmowaniu działań skutkującym przejmowaniu pracowników lub usług przez nich świadczonych.

Dodaj komentarz