facebook

Blog

W obszarach naszej praktyki jesteśmy na bieżąco. Komentujemy ważne zmiany w prawie i orzeczenia sądów.

CHCESZ MIEĆ KOSZTY PŁAĆ PRZELEWEM !!!

CHCESZ MIEĆ KOSZTY PŁAĆ PRZELEWEM !!!

 • springer
 • 0
 • Nov 16, 2016
 • Proszę pamiętać, że od 1 stycznia 2017 r. przedsiębiorcy zobowiązani są przyjmować lub dokonywać płatności na rzecz innych przedsiębiorców (obrót gospodarczy), za pośrednictwem rachunku bankowego,  w przypadku gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekraczać będzie 15 000 złotych.

  [Przykład : zapłata faktury o wartości 16.000 zł w ratach po 8000 zł – obie płatności winny być dokonane przelewem bankowym]

  Transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu waluty ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego, poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

  Naruszenie obowiązku zapłaty za transakcję przelewem , będzie miało daleko posunięte konsekwencje podatkowe. Przedsiębiorca, który zapłaci gotówką za fakturę o wartości przekraczającej 15.000 zł, nie będzie mógł ująć takiego wydatku w kosztach podatkowych.

   

   

Dodaj komentarz