facebook

Nasz dzienne posty

luty 2019

Wyprzedzające powołanie nowego zarządu w spółce z o.o. możliwe!

  • springer
  • 0
  • Lut 12, 2019

Stwierdził tak Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z 12 października 2018 r. uznając,  że wyprzedzające powołanie członków zarządu jest możliwe również w spółce z o.o. (sygn. akt I AGa 111/18).

Powołanie tego samego członka zarządu na kolejną kadencję z wyprzedzeniem dopuszczalne jest w spółce akcyjnej. Może to nastąpić najwcześniej na rok przed upływem jego bieżącej kadencji. Czy z wyprzedzeniem można też powołać członka zarządu spółki z o.o.?

Sąd stwierdził, że tak.

Czytaj więcej

Autoresponder udokumentuje otrzymanie korekty VAT

  • springer
  • 0
  • Lut 06, 2019

Nie jest konieczny zwrotny e-mail potwierdzający odbiór faktury korygującej. Wystarczy informacja systemu komputerowego, że pismo dotarło na skrzynkę odbiorczą – stwierdził NSA w wyroku z dnia 5 lutego 2019 r. (sygn. akt I FSK 230/17)

Ustawa o VAT uzależnia korektę podatku od posiadania potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta faktury korygującej (art. 29a pkt 13). Nie precyzuje jednak, w jakiej formie powinno się to odbyć.

Czytaj więcej